Oleh Hartono Ahmad Jaiz Dalam buku Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Ummat karya Hartono Ahmad Jaiz terbitan Pustaka Al-Kautsar Jakarta diungkap sejarah seorang nabi palsu yang diikuti