Dalam buku Hartono Ahmad Jaiz, Nabi-Nabi Palsu dan Para Penyesat Ummat, trbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta,