Termasuk di antara pembatal iman adalah nifaq (kemunafikan). Merupakan kewajiban kita kaum muslimin untuk memahami pengertian dan jenis-jenis kemunafikan, serta ciri-ciri orang munafik agar kita