SETIAP manusia memiliki pusat-pusat tertentu dalam melakukan sesuatu. Salah satunya ialah dalam berdusta. Ketika kita berdusta maka kita memiliki pusat tertentu yang mengendalikan tindakannya itu.