KH Maruf Amin (IST) by Nahimunkar.com, 16 Desember 2015 Rais Am Pengurus Besar NU (PBNU) KH Makruf