Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan RI dibentuk Milisi Cina Indonesia yang dikenal sebagai ‘Poh An Tui’ yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling untuk kepentingan Belanda dalam usaha