Saleh Partaonan Daulay/Net RMOL. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016