Pengikut syiah di Nigeria (Afrika Barat) melakukan perlawanan terhadap negara. Mereka melakukan penghadangan terhadap rombongan