(Arrahmah.com) – Salah satu prinsip Syiah adalah benci setengah mati kepada Sahabat Nabi, Amirul Mukminin Umar bin Khatab radhiyallahu ‘anhu. Saking bencinya mereka kepada Umar, hingga