pengungsi berjalan sepangjang 135 km untuk ke perbatasan austria Sabtu 28 Zulkaedah 1436 / 12 September 2015 ARAB Saudi dilaporkan telah menanggapi meningkatnya jumlah pengungsi