BOLEH SHOLAT MENGHADAP KUBURAN? (Kritikan terhadap al-Ustadz Abdussomad -hafizohullah- tentang pemahaman beliau terhadap hadits “Janganlah sholat mengarah ke kuburan”) Tentu saling mengingatkan demi kebaikan adalah