Raja Salman bin Abdul Aziz walaupun usianya sudah tua 81 tahun, namun beliau masih mempunyai