Kabar Persyarikatan, news Berdasarkan SK PP No: 124/KEP/l.0 /D/2015 , Berikut ini adalah susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Ketua Umum: Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Bidang