Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitabnya Zaadul Ma’ad, jihad itu ada 4 tingkatan besar; Jihad melawan hawa nafsu(Jihâdun Nafs) – yang terdiri dari