Kenapa dan untuk apa Oleh Hartono Ahmad Jaiz Watak dasar Syi’ah memang menginfiltrasi: Ajaran pokok Islam diinfiltrasi dengan ajaran pokok Majusi tapi diberi cover Islam.