“JIKA Pak Cik dan Mak Cik melihat pergerakan Syiah di sekitar rumah, lapor saja polisi