Bagaimana Islam melihat homoseksual? Islam adalah agama sempurna yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan tidaklah