pengungsi berjalan sepangjang 135 km untuk ke perbatasan austria Sabtu 28 Zulkaedah 1436 / 12