MUI: Sial betul negeri ini jika dana masyarakat dipakai untuk menjerumuskan para pemuda penerus bangsa