Yaa Rabb hinakan orang orang yang menghinaMu dan menghina rumahMu… Tiada daya dan kekuatan melainkan