Film produk syiah Iran berjudul Muhammad: The Messenger of God  yang sejak semula dibuatnya tahun