Dari lima tuntutan Halaqah Ulama NU di Pesantren Al-Hidayah, Batang Jawa Tengah, 16 Mei 2016,