. Nabi Palsu Majusi Mazdak Penghalal Zina, dan Syiah Penghalal Nikah Mut’ah   Oleh