Negara-negara yang melarang LGBT 79 Negara Ini Melarang Homoseksual [1] 75+ (tepatnya 79 hingga 81)