Tentara loyalis Asad. (Foto: Zaman Alwasl) DAMASKUS (Arrahmah.com) – Tentara rezim Nushairiyah pimpinan Bashar Asad tidak