Lain di dekat Ka’bah lain pula di dekat Bank Dunia Pernyataan Said Aqil Siradj (SAS)