. Semua perbuatan di dunia ini akan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing di akherat kelak. Termasuk