foto: Siyono semasa hidup SOLO (voa-islam.com)—Penggantian kain kafan almarhum Siyono yang nekat dilakukan pihak keluarga