Asyari Usman (Journalist) – Istimewa Salut terhadap keimanan Anda pada slogan “tidak boleh ada agama