(Bahasa Jawa, yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

KIBLAT.NET, Jeddah – Sajumlah 150 tukang cukur Arab Saudi sing dilatih saka Badan Panglatian Teknis lan Kejuruan (TVTC), wis ngasilke panenan sajumlah 750.000 riyal (2,34 miliar rupiah) sajrone musim haji taun iki.
sawiji tukang cukur nduwe jeneng Mohammad saka Jazan lan Khaled saka Makkah ngomongke, dekne kabeh seneng wis diwenehi pagawean kesebut. jangkah iki ngrupakne kanggonan saka upaya kutha Makkah kanggo nyawiske layanan sing aman kanggo jamaah haji.
Mohammad ngomongke gabungan tukang cukur Saudi kesebut kedadeyan ngasilake 750.000 riyal sakwene patang dina. “iki mungkinake masing-masing awake dhewe bisa nampa 5.000 riyal (15,6 yuta rupiah) mung (nyambut gawe) sakjerone patang dina kerja,” kandhane.
TVTC wis ngirimake para tukang cukur Saudi menyang Mina sajrone lima taun paling akhir. pamerentah kutha mepaki dekne kabeh karo kabeh fasilitas kanggo nglakoke pagawean sacara efisien.
Para tukang cukur sing isih enom kesebut dipanggonke neng kulon kreteg Jumrah. sawijine pejabat TVTC neng Makkah nduwe jeneng Faisal bin Kadsa, memuji kinerja para tukang cukur kesebut.
kahanan para tukang cukur iki ngewangi banget kanggo para jamaah haji kanggo nglakoake tahalul, sing ngrupakne salah siji rukun haji. Tahalul dilakoake sakwise melontar jumrah Aqabah lan mbeleh kewan.
Sumber : Arab News
panulis : Imam S.
(nahimunkar.com)

***
Bahasa Indonesia

Tukang Cukur Saudi Hasilkan 2 Miliar Lebih dalam Musim Haji Ini

By nahimunkar.com on 10 October 2014

TVTC telah mengirimkan para tukang cukur Saudi ke Mina selama lima tahun terakhir. Pemerintah kota melengkapi mereka dengan semua fasilitas untuk melakukan pekerjaan secara efisien.

KIBLAT.NET, Jeddah – Sebanyak 150 tukang cukur Arab Saudi yang dilatih oleh Badan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (TVTC), telah menghasilkan pendapatan sebesar 750.000 riyal (2,34 miliar rupiah) selama musim haji tahun ini.
Seorang tukang cukur bernama Mohammad dari Jazan dan Khaled dari Makkah mengatakan, mereka senang telah diberi pekerjaan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kota Makkah untuk menyediakan layanan yang aman bagi jamaah haji.
Mohammad mengatakan gabungan tukang cukur Saudi tersebut berhasil mendapatkan 750.000 riyal dalam empat hari. “Ini memungkinkan masing-masing kita untuk menerima 5.000 riyal (15,6 juta rupiah) hanya dalam empat hari kerja,” katanya.
TVTC telah mengirimkan para tukang cukur Saudi ke Mina selama lima tahun terakhir. Pemerintah kota melengkapi mereka dengan semua fasilitas untuk melakukan pekerjaan secara efisien.
Para tukang cukur yang masih muda tersebut ditempatkan di barat Jembatan Jumrah. Seorang pejabat TVTC di Makkah bernama Faisal bin Kadsa, memuji kinerja para tukang cukur tersebut.
Keberadaan para tukang cukur ini sangat membantu bagi para jamaah haji untuk melakukan tahalul, yang merupakan salah satu rukun haji. Tahalul dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah dan menyembelih hewan.
Sumber : Arab News
Penulis : Imam S.
(nahimunkar.com)