.

 

(Bahasa Jawa, yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

Katone ucapan iku tepat kanggo nggambarke kahanan awake dhewe wektu iki.
Ibo ora, akeh saka awake dhewe kanthi bangga mendukung lan mengagumi seperangan figur sing jarene manut kabare ” manuk”, becik lan istimewa.
Sobat, aku ora pengen berdebat karo manuk, ning aku ngajak sampean kanggo mikir bening: sapa sing ana njeron karung ” figur ” kesebut? amarga sampean mesti ngerti menawa figur kesebut ora mungkin yen bisa urip lan mlaku dhewekan. dheweke mesti urip bareng berkelompok sing nota bene wis terbukti sacara meyakinkan sak jane mung segerombolan “kucing garong” sing bengis tur sadis ora kenal aturan, rasa iba utawa agama.
Neng burine figur kesebut bersembunyi “sayuta” wong sing sepatutnya sampean cermati.
Arepa setampan lan saayu apa, tukang adol “kucing garong sing ana jero karung” iku ora sepatutnya ndadekake sampean lengah.
Elinga, wingi “iwak pepes” hasil olahane “ibu pertiwi” wis dipangan dening segerombolan “kucing garong” lan mung turah duri durinya. Bahkan nganti wektu iki neng omah sampean, duri duri kesebut isih berserakan durung sempat sampean resiki.
Kok gampangmen sampean nglalekake kejahatane “kucing garong” sing saiki ana ing mburi karung-indah penjual kucing?
Sobat! dadia wong sing pinter njupuk piwulang saka wektu kepungkur ben sampean slamet neng dina sesuk.
Camkanlah pangendikane Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam iki:

« لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ »

Ora prayoga kanggo wong sing iman yen diantup kewan nduwe upas (nganti) kaping pindho ing sak bolongan”. ( muttafaqun ‘Alaih)

Ustadz Dr. Muhammad Arifin
(Dijawakan oleh Nahimunkar.com)

***

(Bahasa Indonesia)

Membeli “Kucing Garong” Dalam Karung.

Nampaknya ucapan di atas tepat untuk menggambarkan keadaan kita saat ini.

Betapa tidak, banyak dari kita dengan bangga mendukung dan mengagumi sebagian figur yang konon menurut kabarnya ” burung” baik dan istimewa.

Sobat, saya tidak ingin berdebat dengan burung, namun saya mengajak anda untuk berpikir jernih: siapakah yang berada dalam karung ” figur ” tersebut? Karena anda pasti tahu bahwa figur tersebut tidaklah mungkin dapat hidup dan berjalan seorang diri. Ia pasti hidup bersama berkelompok yang nota bene telah terbukti secara meyakinkan hanyalah segerombolan “kucing garong” yang bengis lagi sadis tidak kenal norma, rasa iba atau agama.

Di belakang figur tersebut bersembunyi “sejuta” orang yang sepatutnya anda cermati.

Setampan dan secantik apapun penjual “kucing garong yang ada dalam karung” tidak sepatutnya menjadikan anda lengah.

Ingat, kemaren “ikan pepes” hasil olahan “ibu pertiwi” telah disantap oleh segerombolan “kucing garong” dan hanya tersisa duri durinya. Bahkan hingga sampai saat ini di rumah anda, duri duri tersebut masih berserakan belum sempat anda bersihkan.

Begitu mudahkah anda melupakan kejahatan “kucing garong” yang kini berada di balik karung indah penjual kucing?

Sobat! Jadilah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu agar anda selamat di hari esok.

Camkanlah petuah nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam berikut:

« لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ »

Tidak layak bagi seorang yang beriman untuk disengat hewan berbisa sebanyak dua kali dari satu lubang”. ( muttafaqun ‘Alaih)

Ustadz Dr. Muhammad Arifin

(nahimunkar.com)