Alhamdulillah tiga anak imam Syiah di tengah Iran bertaubat meninggalkan syiahnya menuju ahlussunnah setelah mengetahui kebenaran sunnah. Semua usaha untuk mengembalikan mereka kepada syiah tidak berhasil, Akhirnya mereka menangkap ketiga anak tersebut dan dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh sebaik-baik apa yang dilakukan oleh 3 pemuda tadi dan seburuk-buruk apa yang dilakukan oleh mereka yang menghalangi manusia dari jalam islam atau sunnah. Semoga Allah menjaga 3 penmuda tersebut dan menyelamatkannya dari makar syiah.