(Bahasa Jawa)

ZEN AL HADY salah siji narasumber utama Radio Silaturahim (Rasil AM720) sing uga dadi pengasong paham sesat syi’ah laknatullah, ing salah siji dakwahnya nang Rasil tau mengecam pihak-pihak sing dianggepe kurang ngajeni peranan Walisongo nang ing nyebarke wulangan Islam.

Sementara kuwi Husein bin Hamid Al Attas, rekan sejawat Zen Al Hady sing uga pengasong syi’ah lan salah siji narasumber utama Rasil AM720 cenderung ngremehake sahabat, kaya Muawiyah radhiyallahu ‘anhu sing ditembungna dheweke entuk dihujat amarga dheweke mung sahabat sacara lughowy, dudu sacara syar’i. Ngono uga karo kentuken menghujat Abu Hurarah radhiyallahu ‘anhu  salagi kuwi isih ana ing domain keilmuan.

Yen sikap keberagamaan menungso loro pengasong Syi’ah laknatullah iki digabungkan, kedelok anane kecenderungan manggonake para Walisongo luwih ‘mulia’ dibanding para sahabat. Para pengasong syi’ah nang Indonesia iki terkesan luwih ngajeni para Walisongo ketimbang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Geneya mangkana?

Kanggo ngolehake jawabane, cobaa waca informasi babagan riwayat para Walisongo. nang umumnya, para Walisongo kuwi diakoni dadi turunane Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam saka jalur Husein bin Ali. lagekne Husein bin Ali yaiku anak saka pasangan Fathimah radhiyallahu ‘anha (puteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) sing rabi karo Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu . Artine, dekne kabeh nduwe garis keturunan den samya karo para habib sing padha ngaku turunan nabi Muhammad saka jalur Fathimah-Ali. Iki apa mambu siji rangkaian nasab sing khas syi’ah? Wallahu a’lam. Perlu penelitian.

Berlandaskan kira becik (khusnudzon), awake dhewe ngandel bahwa Walisongo ngrupakne sekelompok wong sing berjasa nyebarke Islam nang (sakanggonan) wilayah Nusantara iki, karo nganggep dekne kabeh dudu penyebar paham sesat syi’ah. Ning, nek gambaran nasab para Walisongo sing sajrone iki dikait-kaitkan karo rangkaian nasab ing ngukuhake turunan nabi (ahlul bait) versi syi’ah, saorane entuka awake dhewe nganggep bahwa keberadaan para Walisongo iki wis ‘ditunggangi’ saka para pengasong sy’iah ket suwe.

Saorane, para pengasong syi’ah kuwi pengen dadekake keberadaan Walisongo sing digambarke bernasab mangkono, dadi bukti bahwa wulangan syi’ah (laknatullah) wis katampa masyarakat Indonesia ket awal, bahkan wis luwih dhisik bisamenggusur dominasi Hindu sing sadurunge dianut masyarakat Nusantara cikal bakal NKRI iki. Ngonoa barangkali kesan sing pengen dibentuk para pengasong syi’ah.

Ing pandangan sawalike, nek bener para Walisongo kuwi ngrupakake penyebar wulangan aliran sesat syi’ah, sing disisipkan mening wulangan Islam sing hanif karo murni, mula masyarakat Nusantara nampaknya wis kedadeyan mileh karo memilah Islam saka kontaminasi wulangan syi’ah sing (tembungna) diadon-adoni para Walisongo kesebut.

Ing kaitannya karo syi’ah iki, awake dhewe nganggep bahwa Walisongo nyat penyebar Islam, ning keberadaannya digeret-geret saka para pengasong syi’ah kanggo kepentingane dekne kabeh. Kajaba digeret-geret saka para pengasong syi’ah, nampaknya keberadaan Walisongo iki uga digunakake karo digeret-geret saka para praktisi bid’ah, khurafat, karo takhayul (TBC) bahkan kejawen; dadine ing ndalem maca riwayat Walisongo sanuli terselip kisah-kisah bernuansa TBC sing ora sadalan karo akidah Islam. Ayo disimak iki.

Sunan Gresik 

Personil Walisongo sing dianggep paling senior yaiku Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim sing dikirakake wafat nang taun 1419 M (utawa 882 H), karo karan-sebut dadi turunan kaping-22 nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

kuburan Sunan Gresik manggon nang desa Gapurosukolilo, kutha Gresik, Jawa Timur. Konon, saben bengi JemuwahLegi, masyarakat sekitar ramai tilik kanggo berziarah menyang kuburan kesebut. Lagekne saben tanggal 12 Rabi’ulAwwal, padha tanggal wafat nang prasasti kuburan, masyarakat sekitar ngenekake ritual ziarah taunan alias haul.

salah siji cerito mistis sing dikait-kaitkan karo Sunan Gresik iki yaiku babagan salah siji muridnya sing kikir, padahal dheweke sugih mblegedu. Sunan Gresik nang mubarang dina bareng salah siji muridnya sing liya nduwe pangarah mendakwahi sekaligus menasehati sang murid sing kikir mau.

Mula dheweke pun tilik menyang omah si kikir sing sugih mblegedu kuwi. Ketekan Sunan Gresik disambut grapyak karo disuguhi jamon paanan karo wedang sing apik-apik. Pas dekne kabeh lagi berbincang, tekaa sawong wadon tuwa sing njaluk sedekah sethithik beras kanggo dimangsak lan dipangan.

ning si sugih sing kikir iki mengabaikannya, bahkan mengusir wadon tuwa sing teka mau, padahal nang pomahane tertumpuk berkarung-karung beras. Dheweke ora mung goroh nanging uga wis nggawe dzalim, karo ngomong bahwa bertumpuk-tumpuk karung nang pomahane dudu berisi beras ning wedhi. Akhire si wadon tuwa mau lunga karo tangan hampa karo njangkah kuciwa.

Sunan Gresik sing menyaksikan kegorohan karo kedzaliman muridnya sing sugih ning kikir iki, banjur memanjatkan do’a.ora pira suwe, salah sawong batur si sugih sing kikir iki teka. Karo mbengok, dheweke ngabarake marang majikane bahwa karung-karung sing semula berisi beras, saiki wis owah dadi wedhi kabeh.

Si sugih sing kikir pun kaget. Pas dicedaki tumpukan karung sing semula berisi beras, lan bener bukti wis dadi wedhi,sekujur awake pun lemes. Dheweke nangis. Sunan Gresik pun nyedaki si sugih sing kikir iki kanthi pitakon geneya nangis, bukankah dheweke dhewe sing ngomong karung-karung kuwi berisi wedhi dudu beras?

Singkate ukara, si sugih sing cetil iki akhire ngelingi kekeliruane. Dheweke ngujar mbuwang adoh-adoh kekikirane diganti karo kedermawanan, seraya mit marang Sunan Gresik ben berase bisa bali meneh kaya semula. Mula,Sunan Gresik pun memanjatkan do’a, banjur beras sing wis owah dadi wedhi kuwi bali dadi beras.

Iki salah siji cerito mistis lan irasional bernuansa panggoblokan sing ngiringi riwayat Sunan Gresik, sing kanthi kekuwatan do’anya bisa ngowahi beras dadi wedhi, karo mbalekake dheweke meneh dadi beras.

Sunan Ampel

Padha karo Sunan Gresik, personil Walisongo kapindho iki uga karan-sebut ngrupakne turunan kaping -22 NabiMuhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dheweke yaiku Sunan Ampel alias Raden Rahmat. Bapake Sunan Ampel nduwe jeneng Asmarakandi sing rabi karo putri raja Champa nduwe jeneng Dewi Candrawulan.

Konon, sawise Sunan Gresik wafat, para wali mikir kanggo nggoleki panggentine. Mula, atas usulan Syeh Maulana Ishak ditekakna Raden Rahmat alias Sunan Ampel saka Champa menyang Pulau Jawa.

Sunan Ampel dikirakake wafat nang taun 1478M, karo dikuburake nang sisi kulon Masjid Sunan Ampel, sing manggon nang kelurahan Ampel, kecamatan Samampir, kutha Surabaya, Jawa Timur . Hampir saben dina kuburan Sunan Ampel diziarahi akeh wong, bahkan nganti larut bengi, paling utama nang bengi Jemuwah Legi.

Salah siji cerito mistis dikait-kaitkan karo Sunan Ampel yaiku babagan banyu sumur sing rasane segar, padahal banyu sumur nang kawasan sekitar biyasane asin karo amis. Kajaba segar, banyu saka sumur sing ana nang areal masjid Sunan Ampel iki dipercayani bisa marekake macem-macem lelara nek diombe.

Cerito mistis liya sing berkaitan karo Sunan Ampel yaiku ucapannya sing bisa menghadirkan wong sing wis mati. Alkisah,ana sawong murid Sunan Ampel sing biyasa disapa karo celukan Mbah Soleh. Sang murid iki sadina-dina tugas nyapu lantai masjid Sunan Ampel. tingkat keresikan pakoleh sapon si mbah Soleh iki ora tertandingi.

Mubarang pas mbah Soleh mati donya. ning santri panggenti sing tugas nyapu lantai masjid Sunna Ampel ora bisa madhani tingkat keresikan pakoleh sapon mbah Soleh, dadine masjid terkesan isih reget. Kahanan kuwi nggawe SunanAmpel berucap: “…yen mbah soleh isih urip tentulah masjid iki dadi resik meneh…”

Jebulna, ucapan kuwi bisa menghadirkan mbah Soleh sing konon wis mati karo dikubur nang areal sekitar masjid SunanAmpel. mula, mesjid pun bali resik amarga disapu saka mbah Soleh. Nang kurun wayah tertentu, mbah Soleh bali mati karo dikubur nang sisih kuburan sadurunge. Banjur, terucap bali tembung-tembung kaya nang dhuwur: “…yen mbah soleh isih urip tentulah masjid iki dadi resik meneh…”

Hal kuwi diambali nganti ping sanga. saka amarga kuwi nang areal Masjid Sunan Ampel antara liya bisa ditemui sanga kuburan sing berisi jasad siji wong yaiku mbah Soleh, murid Sunan Ampel.

Kajaba ana kuburan mbah soleh sing cacah sanga, nang areal Masjid Sunan Ampel iki uga bisa ditemukan kuburan mbah Bolong, salah siji murid Sunan Ampel sing nduwe jeneng asli Sonhaji.

Sonhaji dipercayabi nduwe karomah linuwih. Konon, nang wayah pembangunan masjid agung Sunan Ampel, Sonhaji ditugasi mengatur lay out dadine masjid ora melenceng saka arah kiblat.

Ning sawise masjid rampung dibangun, akeh wong sing meragukan, “…apa bener masjid iki ngadhep kiblat?” Pas kuwi Sonhaji ora njawab, dheweke justru melubangi dinding mihrab nuli celathu: “…ndeloka mening lubang iki…”

Pas wong-wong sing meragukan arah mesjid mau weruh menyang arah lobang sing digawe Sonhaji, jebulna liwat lubang kuwi dekne kabeh oleh weruh bangunan Ka’bah sing ana nang Mekkah.

Ngonoa kisah mistis sing dikait-kaitkan karo Sunan Ampel. Mbokmenawa si panggawe cerito nduwe pangarah, yen muride wae salinuwih kuwi, apalagi gurune?

Sunan Bonang 

Personil ketelu saka walisongo yaiku Sunan Bonang alias Raden Maulana Makdum Ibrahim sing karan-sebut ngrupakne turunan kaping-23 saka nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, karo ngrupakne putra Sunan Ampel saka pakoleh rabene karo Nyai Ageng Manila, putri adipati Tuban.

Sunan Bonang dikirakake wafat nang taun 1525 M, karo dikuburake nang desa Bonang, kabupaten Rembang, Jawa tengah. Ning ana siji kuburan nang Tuban, Jawa Timur sing uga dipercaya ngrupakne kuburan Sunan Bonang. Sakarone akeh diziarahi wong.

Ing donya kesenian, Sunan Bonang karan-sebut dadi pencipta tembang Tombo Ati sing nang masa saiki tau dipopulerkan antara liya saka Opick. Ing bidang liya, siji komunitas nang ngisor jeneng Padepokan elmu Sujud Tenagaing Silat Tauhid Indonesia ngaku dadi penerus wulangan Sunan Bonang sing tau mengembangkan elmu dzikir sing konon diakonake berasal saka Rasululah shallallahu ‘alaihi wasallam. Bentuke, obahan fisik sing mbentuk aksara hijaiyyah.

Ing siji cerito, dikesankan bahwa ucapan Sunan Bonang sing diliputi rasa nesu, bisa terwujud dadi semacam tumakne sing neras mudhun temurun. Sebagimana konon tau kedadean nang warga desa Patuk, Gedhak, sisih lor kawak, JawaTimur.

Nang mubarang pas, ing rangkaian saben dalane saka kawak, Sunan Bonang karo sahabat-sahabatnya tiba nang tepi kali Brantas. Awan dina sing terik kuwi, Sunan karo rombongan nduwe pangarah menunaikan sholat. Ning banyu kali wektu kuwi lagi dhuwur (banjir) karo keruh.

Marang salah sawong sahabatnya, Sunan Bonang menehi tugas lunga menyang pangarangan kanggo ngolehake banyu resik. Teka nang pangarangan, sahabat Sunan Bonang ngolehi sawong prawan sing lagi nenun. Marang sang prawan,sahabat Sunan Bonang khandha maksude ngolehake banyu sing resik.

Ning sang prawan salah duga. Dikirane sahabat Sunan Bonang mau arep menggodanya. Apalagi, dheweke rumangsa heran bukankah lanang mau lagi wae saka arah kali (sing akeh banyune) ning kok jaluk banyu marang dheweke.

Amarga salah duga, sang prawan merespon karo jawaban ora patut: “Kowe entas liwat kali. geneya jaluk banyu simpanan. nang kene ora ana wong sing menyimpan banyu kajaba banyu uyohku iki dadi simpanan sing bening nek kowe arep ngombene.”

Akhire sahabat Sunan Bonang iki terus lunga tanpa pamit. Bali nemoni Sunan Bonang karo nyeritaake pambengene. Mula, Sunan Bonang pun nesu, dadine metu tembung-tembung atos (sumpah serapah?): kene iki arep kesulitan banyu. Para prawan karo jejakanya ora arep oleh jodo sadurung umure tuwa.

Ucapan ing nada nesu kuwi, kontan bukti. Desa sapanggon dibanjiri banyu kali, ngrusak sawah karo pakarangan, banjur garing saknalika. Nganti saiki konon daerah Gedhang sulit banyu. Ngono uga prawan lan jejakanya lagi oleh jodo wektu umur tuwa.

Cerito rekaan nang dhuwur bokmenawa dipangarahake kanggo nunjukake ijab linuwihe sawong Sunan Bonang. Ning nang walik kuwi, timbul kesan ibo alane Sunan Bonang, gara-gara prawan kencur sing salah kira, dheweke menghancurkan desa, sawah karo pakarangan karo ‘kesaktiannya’ dadi wali.

Sunan Drajat

Personil kapapat saka Walisongo yaiku Sunan Drajat sing ngrupakne adhi kandung Sunan Bonang. Sunan Drajat dikirakake lair taun 1470 (wafat 1522), lagekne Sunan Bonang dikirakake lair taun 1465. Bapake tentu wae SunanAmpel, karo emboke Nyai Ageng Manila. Sunan Drajat uga karan-sebut ngrupakne turunan kaping-23 saka nabiMuhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sunan Drajat dikuburake nang desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Wektu Sunan Drajat beranjak dewasa, dheweke ditugaske bapake (Sunan Ampel) berdakwah menyang panjungkat kulonGresik. Mula, berlayarlah Sunan Drajat saka Surabaya menuju Gresik. Wektu berlayar, prau Sunan Drajat diserang badai nganti pecah dihantam ombak, nang sekitar Lamongan. Kanggo nylametake awak, Sunan Drajat nyekel nang dayung prau. Ora suwe teka iwak cucut karo iwak cakalang nulungi, nggawa Sunan Drajat mendarat nang desa Jelak,Banjarwati.

Nang desa Jelak, Sunan Drajat ditulung saka tetua desa nduwe jeneng Mbah ndemen madu karo Mbah Banjar. Akhire Sunan Drajat rabi karo Kemuning, putri Mbah ndemen madu. Nang kene iki dheweke mbangun surau sing mbesuk dadi pesantren.

Telung taun saklanjute, Sunan Drajat mbukak palemahan anyar kanggo puser dakwah nang sekitar Lamongan. Palemahan rupa alas belantara sing wektu kuwi dikenal dadi daerah angker, kedadeyan ditaklukkan Sunan Drajat berkat kesaktiannya. Para penghuni alas angker kuwi nesu pas Sunan Drajat mbukak alas kanggo didadekne puser dakwah.Para setan kuwi konon meneror para warga karo nyebarke lelara. Ning Sunan Drajat kedadeyan ngalahake para setan kuwi.

Kesaktian Sunan Drajat liyane yaiku ‘menciptakan’ sumur. Nang mubarang pas wektu Sunan Drajat mlaku ing perjalanan bareng sahabat-sahabatnya, dheweke kelelahan karo kengelaken. Banjur Sunan Drajat njaluk sahabatnya njebol wilus, sejenis umbi alas. Banjur dheweke berdo’a. ora pira suwe, saka sanga lubang bekas umbi kuwi memancar banyu bening, sing banjur dikenal karo jeneng sumur Leng sanga (lubang sanga) sing manggon nang kawasan Sumenggah.

Sunan Kudus 

Personil kelima Walisongo yaiku Sunan Kudus alias Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan, sing dikiraake wafat nang taun1550 M, karo karan-sebut ngrupakne turunan kaping -24 saka Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Saka jalur bapak karo saka jalur embok, Sunan Kudus mewarisi nasab turun nabi versi syi’ah iki? Sunan Kudus dilairke saka pasangan Sunan Ngudung utawa Raden Usman Haji sing rabi karo Syarifah Ruhil utawa Dewi Ruhil sing bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel.

Nang mubarang dina nang taun 1479, ketika Masjid Demak baru beberapa pekan berdiri dan beberapa kali digunakan shalat Jum’at,  Sunan Kudus linggih khusyuk bertafakur nang ngisor beduk, bareng para wali lainnnya sing uga lagi berzikir bareng nang masjid kuwi. Tiba-tiba, ana bungkusan tiba saka dhuwur beduk lulang wedhus. Sawise dibukak dening SunanKudus, jebulna isinya sajadah karo selendang Kanjeng Rasul (bokmenawa maksude Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam).

Nang taun 1549, Sunan Kudus mbangun siji mesjid nang desa Kerjasan, kutha Kudus, sing saiki dikenal kanthi jeneng Masjid Agung Kudus. Nang taun 1550 M Sunan Kudus mati donya wektu dadi Imam sholat Subuh nang Masjid Kudus, ing posisi sujud. Banjur dikuburake nang lingkungan Masjid Menara Kudus.

Salah siji cerito mistis sing dikait-kaitkan karo Sunan Kudus yaiku babagan tasbihnya sing bisa memporak-porandakan mungsuh sing pengen mencelakakannya. mung karo muter-muter untaian tasbih duweke, mula timbul badai nang sekitarnya.

Kanggo sing ngandel, tasbih paninggalan Sunan Kudus dianggep istimewa, kajaba amarga ukirane sing beda karo tasbih umumnya, uga amarga bakal bakune saka jenis kayu arang. Isi tasbihnya sagedhe duku kanthi jumlah satus butir. Luwih mirip ‘tasbih’ sing biyasa digunakake rohaniwan Budha.

Sunan Kudus uga karan-sebut bisa marekake lelara mung karo do’a. Hal kesebut konon tau kedadean pas Sunan Kudus lagi menunaikan ibadah haji menyang Mekkah, wektu kuwi wabah lelara sing sulit diatasi melanda negeri kesebut. Penguasa sapanggonan ngenekake sayembara. Ning ora ana sing hasil. Banjur Sunan Kudus nawakake awake kanggo ngataasi, kanthi do’a. Semula tawaran kuwi digeguyu. Ning sawise diwenehi kesempatan, konon dirungokake bukti hasile.

Sunan Giri 

Personil keenem Walisongo yaiku Sunan Giri alias Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden ‘Ainul Yaqin karo Joko Samudra. Dikiraake Sunan Giri lair nang Blambangan nang taun 1442 utawa 1365 taun (Aji) Saka, karo wafat nang 1428 taun Saka (utawa 1506 M). Dikuburake nang desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur.

Sunan Giri uga karan-sebut dadi turunan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, embuh sing kepira. Yaiku liwat jalur turunan Husain bin Ali, AliZainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja’far ash-Shadiq, Ali al-Uraidhi, Muhammad an-Naqib, Isa ar-Rumi, Ahmad al-Muhajir,Ubaidullah, Alwi Awwal, Muhammad Sahibus Saumiah, Alwi ats-Tsani, Ali Khali’ Qasam, Muhammad Shahib Mirbath, AlwiAmmi al-Faqih, Abdul Malik (Ahmad Khan), Abdullah (al-Azhamat) Khan, Ahmad Syah Jalal (Jalaluddin Khan), JamaluddinAkbar al-Husaini (Maulana Akbar), Maulana Ishaq, karo ‘Ainul Yaqin (Sunan Giri).

Sunan Giri dilairke saka rahim sawong putri panguwasa Blambangan nduwe jeneng Dewi Sekardadu sing dirabeni sawong ulama Asia tengah nduwe jeneng Maulana Ishaq. Raben kesebut ora disetujui Prabu mak Sembuyu ayahanda Dewi Sekardadu. Bahkan kelairan Sunan Giri dianggep wis nggawa tumakne ngrupa nyebare wabah lelara nang wilayah kesebut. Pamburine, Prabu mak Sembuyu meksa sang putri mbuwang anak sing lagi wae dilairke dheweke kuwi. Mula,Dewi Sekardadu pun karo rela melarung Sunan Giri menyang selat Bali.

Ora pira suwe, Sunan Giri cilik sing hanyut nang ing peti ditemukan saka sekelompok pelaut sing nggawa menyang Gresik. Nang Gresik, Sunan Giri diingu dening Nyai Gede Pinatih, saudagar wadon panduwe kapal. Amarga ditemukan nang segara, pas kuwi Sunan Giri cilik diwenehi jeneng Joko Samudra.

Pas Sunan Giri beranjak dewasa, dheweke dikirim Nyai Gede Pinatih Ampeldenta (Surabaya) kanggo sinau agama marang Sunan Ampel. Sunan Giri sempat dadi murid kesayangan Sunan Ampel. Suwe-suwe Sunan Ampel meruhi jatidiri Sunan Giri. Banjur Sunan Ampel ngirim Sunan Giri (bareng Sunan Bonang) sinau wulangan Islam nang Pasai.Narasumber sing dekne kabeh temui yaiku Maulana Ishaq sing ora liya yaiku bapake Sunan Giri dhewe. Liwat pertemuan kuwi akhire Sunan Giri sing wektu kuwi isih nduwe jeneng Joko Samudra meruhi asal-muasal karo alasan geneya dheweke dhisik dibuwang menyang segara.

Selang telung taun sabanjure, Sunan Giri bali menyang Jawa karo mbangun siji Pesantren Giri nang siji perbukitan nang desa Sidomukti.

Nganti saiki, kuburan Sunan Giri sing manggon nang desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur iki dadi salah siji tujuan wisata utawa ziarah nang kawasan Jawa Timur. Bahkan manut pangabaran Metrotvnews.com edisi 14 Agustus2012, nang dina Senin tanggal 13 Agsutus 2012, ewon umat Islam memadati kuburan Sunan Giri, kanggo anakne tradisi bengi selawe (dina kaping-25 Ramadhan).

Tradisi bengi selawe iki wis neras ket suwe. Pengunjungnya ora mung berasal saka Gresik, ning uga berasal saka macem-macem kutha nang Indonesia. Tujuane, kanggo i’tikaf utawa nglakoake amal kebecikan ben ngolehake LailatulQodar.

Sunan Giri uga karan-sebut nduweni kesaktian sing beragam jenis. Hal iki nggawe Begawan Mintasemeru saka Lereng Lawu kegeret kanggo menantangnya. Mula, Begawan Mintasemeru ngubur urip-urip sapasang angsa/ menthok lanangan nang dhuwur gunung Patukangan. Sawise kuwi dheweke nemoni Sunan Giri, karo menyodorkan pitakonan, benda apa sing entas dipendhem nang puncak gunung Patukangan?

Wektu kuwi Sunan Giri njawab, bahwa sing dipendhem mentas yaiku sapasang naga lanangan karo betina. Jawaban kuwi nggawe Begawan Mintasemeru gumuyu terbahak-bahak amarga nduga jawaban kuwi makili kegoblokan Sunan Giri.

Pas kuwi Sunan Giri nganjurake, ben Begawan Mintasemeru bali menyang puncak gunung Patukangan, kanggo weruh apa sing wis uwis dipendhem nang kana. Anjuran kuwi dituruti. pas kuburan sapasang angsa ciptaannya dibungkar bali, jebulna wis lenyap karo nggenti dadi sapasang naga sing meliuk-liuk arep menerkamnya.

Cerito mistis bernuansa panggoblokan iki jebulna dilestarekne ing bentuk ukiran watu sapasang naga ning mirip angsa sing manggon nang plataran selatan menuju kuburan Sunan Giri.

Sunan Kalijaga

Personil kepitu Walisongo yaiku Sunan Kalijaga alias Raden Joko Said alias Lokajaya alias Syekh Malaya alias PangeranTuban alias Raden Abdurrahman. Dikiraake lair nang taun 1450 M. Manut sejarawan Belanda Van Den Berg, Sunan Kalijaga yaiku turunan Arab sing silsilahnya nganti marang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi ewasallam. Ning ana uga sing ngomong Sunan Kalijaga wong Jawa asli.

Sunan Kalijaga karanke rabi karo Dewi Saroh binti Maulana Ishak, karo nduweni telu wong anak, yaiku R. Umar Said (SunanMuria), Dewi Rakayuh karo Dewi Sofiah.

wongtuane Sunan Kali nduwe jeneng Arya Wilatikta, tau menjabat dadi Adipati Tuban. Meski Arya Wilatika wis memeluk Islam ket sadurunge Sunan Kali lair, ning dheweke patuh banget marang pamerentahan puser Majapahit sing menganut agama Hindu. Arya Wilatika dikenal kejam karo menetapkan pajeg dhuwur marang rakyatnya.

Sunan Kali sing wektu kuwi isih nduwe jeneng Raden Joko Said, ora banget setuju karo kebijakan bapake sing menumpuk panganan nang ing lumbung sementara rakyatnya urip ing kemiskinan karo kengelihan. Mula, Sunan Kali merampok lumbung pari kadipaten. banjur, dipara-kanggoake marang rakyat Tuban sing wektu kuwi rekasa kengelihan akibat ketiga dawa.

Akibat saka gawene kuwi, Adipati Arya Wilatika mengusir Sunan Kali metu saka istana kadipaten. Sawise diusir, Sunan Kali ngowah dadi sawong perampok budiman. Dadi perampok budiman (lokajaya) sing kenal karo kinaweden nang kawasan Jawa Timur, Sunan Kali ora sembarangan mileh korbannya. Maksude, dheweke mung merampok wong sugih sing ora arep ngetoke zakat karo sedekah. Sakanggonan gedhe pakoleh rampokannya kuwi dipara-kanggoake marang wong miskin.

Perjalanan urip dadi perampok budiman buyar pas dheweke ketemu Sunan Bonang sing ngelingna Sunan Kali bahwa kabecikan ora oleh dicampuradukkan karo panggawe ala. Sunan Kali banjur bertobat karo berguru marang Sunan Bonang.

Cerito ‘aneh’ sing dikait-kaitkan karo asal-muasal jeneng Kali yaiku dadi iki: Sunan Bonang tau ngakon Raden Said (jeneng asli Sunan Kali) kanggo bersemedi karo njaga tekene sing ditancapkan ing pinggir kali, karo ora entuk ngalih saka panggonan kesebut sadurunge Sunan Bonang teka. Disurung semangat pengen berguru marang Sunan Bonang, mula Raden Said mematuhi parentah kesebut, nganti akhire dheweke keturon ing wayah suwe. Beberapa taun banjur (ana sing ngomong telung taun ana uga 10 taun), Sunan Bonang teka karo nggugah Raden Said, sing tetap setia njaga teken/ tongkat Sunan Bonang sing ditancapkan ing kali. Mula ket kuwi Raden Said digenti jenenge dadi Sunan Kali, diwenehi piwulang agama, banjur tugas nerusake dakwahe Sunan Bonang.

Pas wafat, priyantunipun dikuburake nang desa Kadilangu, kabupaten Demak, kurang luwih 2 km saka Masjid Agung Demak. Kuburan iki nganti saiki isih ramai diziarahi wong. Nang dina Ahad, Kamis karo Jemuwah ,kuburane Sunan Kali akeh dikunjungi peziarah, apalagi nang dina Kamis bengi Jemuwah kliwon. Peziarah tuwa arepa enom kedelok ana sing maca Surat yaa-siin, ana sing maca Tahlil karo ana sing terus nglakoake riyadhah beberapa dina nang kuburan kesebut. (Kuwi sapa sing ngakon? Islam ora ngakon kaya ngono kuwi).

Kajaba malem Jemuwah kliwon, wektu-wektu ramai yaiku nang tanggal 10 Dzul-hijjah. Nang wektu kuwi digelar upacara penjamasan benda-benda pusaka, kaya Kelambi Kyai Gondil, karo Kelambi Onto Kusumo. (Iki ya sapa sing ngakon? Islam ora ngakon babar blas!)

Hal mistis liya sing dikait-kaitkan karo Sunan Kali yaiku keberadaan loro  Gentong ing ndesa banyu, sing panitaya kerep digunakake kanggo wudhu. Banyu nang gentong mau berasal saka kali kadilangu. Nganti wektu iki peziarah sing teka menyang kuburan Sunan Kali kajaba kanggo njaluk berkah (iku dudu parentahe Islam), uga nggawa banyu nang gentong kesebut kanggo diombe uga berwudhu. Dhekne kabeh ngandel nek nglakokake hal kuwi bisa ndadekake nggawe seseorang dadi pinter karo sanuli waras. (iku keyakinan sing ora ana dalile, dadi kudu disingkiri).

Sunan Muria

Personil ke-wolu Walisongo yaiku Sunan Muria alias Raden Umar Said alias Raden Said alias Raden Prawoto, sing ngrupakne putra Sunan Kali saka pakoleh rabene karo Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dadi putra Sunan Kali sing silsilahnya nganti marang nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, mangkana uga halnya Sunan Muria. (Padahal Sunan Kali wae anake Adipati ing Jawa sing tunduk marang Kerajaan Hindu Majapahit, tur kejam lan tega mentala marang rakyate sing miskin-miskin malah ditarik pajeg dhuwur banget kaya mentalane wong-wong kuasa jaman saiki antheke penjajah kafir sing ngingkit-ingkit marang wong Islam , nanging ngerti-ngerti silisilahe Sunan Kali dinisbahake marang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Terus isih kanggo ngangkat silislah wong liyane maneh. Kok ya tega-tegane ya. Bumi iki jerbulane akeh banget wong sing ngapusi tur ora tanggung-tanggung kanggo ngrusak Islam).

Kesaktian Sunan Muria sing paling mashur yaiku pas dheweke nggugat kesaktian karo Pethak Warak sing menculik DewiRoroyono putri Ki Ageng Ngerang. Dewi Roroyono akhire kedadeyan direbut bali saka tangane Pethak Warak sing sakti,antara liya berkat bantuan Genthiri karo Kopo, uga Wiku Lodhang Datuk.

Sawise dimestekne Dewi Roroyono dibalekne menyang Ngerang, esok dinane Sunan Muria sing wektu kuwi ana nang Padepokan gunung Muria mangkat menuju menyang Ngerang. Ning nang tengah dalan Sunan Muria ketemu karo Adipati Pathak Warak sing lagi menuju Ngerang kanggo ngrebut bali Dewi Roroyono sing wis dibebaskan Genthiri karo Kopo.

Sunan Muria ora tinggal meneng, karo berusaha ngalangi rencana Adipati Pethak Warak menyang Ngerang ngrebut bali Dewi Roroyono. Kedadeana gugat kesaktian: “… Pethak Warak melompat saka geger jaran, medhang Sunan Muria karo jurus-jurus cakar macan. Ning Sunan Muria dudu tandingannya amarga nduweni segudang kesaktian. Mung ing ping beberapa gebrakan, Pethak Warak ambruk menyang lemah, kabeh kesaktiannya lenyap, bahkan dheweke lumpuh, ora bisa bangkit, ngadeg apalagi mlaku.

Ora ana data sing bisa dikutip kanggo meruhi taun kepaten Sunan Muria iki. Sing genah, Sunan Muria dikuburake nang desa Colo nang kedhuwuran 600 meter saka raen segara,lan terjal, amarga panggone nang lereng gunung. Bahkan kanggo tekan komplek kuburan Sunan Muria iki kudu ditempuh karo mlaku sikil ngliwati sekitar 700 undakan. Ning tetap akeh diziarahi wong, paling utama nang dina libur karo neras upacara bukak Luwur sing dianakne saben tanggal 6 Muharam. 

Sunan gunung jati 

Personil kesanga Walisongo yaiku Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah, sing dikiraake lair nang taun 1450 M. Bapake nduwe jeneng Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar sing silsilahnya nganti marang nabi Muhammad Rasulullah liwat jalur Husain bin Ali. Lagekne emboke nduwe jeneng Nyai Rara Santang alias Syarifah Muda’im sing ngrupakne putri saka Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. (Lha genah keturunane Raja Hindhu ngono kok ya disebut silsilahe nganti marang nabi Muhammad Rasulullah liwat jalur Husain bin Ali. Iki larah-larahe ya piye ta sakjane?).

Pas dewasa Sunan gunung jati rabi karo Nyai Kawunganten sing ngrupakne adhi kandung Bupati Banten kala kuwi. saka raben iki, lair sawong putri nduwe jeneng Ratu Wulung Ayu karo sawong putra nduwe jeneng Maulana Hasanuddin sing mbesuk dadi Sultan Banten I.

Salah siji cerito mistis sing dikait-kaitkan karo Sunan Gunung Jati yaiku kebisane ngalihake Istana Pakuan menyang alam ghaib. Pangalihan kuwi kedadean sahubungan karo atose penolakan Para Pendeta Sunda Wiwitan marang Islam padha karo ditawakne saka Sunan Gunung Jati.

Cerito liyane yaiku babagan keberadaan Sunan Gunung Jati nang negeri Cina sing kedadean tanpa disengaja. Alkisah,nang mubarang bengi Sunan Gunung Jati arep sholat tahajjud nang omahe. Ning ora bisa khusyu’. Ngono uga pas priyantunipun ngalih menyang Masjid, sholat tahajjudnya karasakne kurang khusyu’. akhire Sunan Gunung Jati sholat Tahajjud nang dhuwur prau. Jebulna sholate bisa khusyu’. Bahkan sawise berdo’a Sunan Gunung Jati bisa keturon kanthi nyenyak.

Pas kegugah, Sunan Gunung Jati dadi kaget, amarga daratan pulau Jawa ora nampak meneh. Rupane wektu keturon nyenyak kuwi Sunan Gunung Jati dihanyutkan ombak nganti menyang negeri Cina.

Kelinuwihan liyane yaiku pas isih ana nang negeri Cina, Sunan Gunung Jati diceluk menyang Istana, amarga Kaisar arep menguji kelinuwihan Sunan Gunung j

Jati. Kaisar pengen weruh apa Sunan Gunung Jati bisa menebak kanthi tepat sapa sing lagi ing njeron weteng saka loro wong puteri Kaisar.

Salah sawong puteri kaisar wis nduwe bojo lan lagi meteng enom, lagekne sawong liyane isih prawan. ning marang sing isih prawan iki disisipkan bantal dadine terkesan lagi meteng. Lagekne sing nyat lagi meteng ning amarga umur kemetengane isih enom, ora kedelok kaya wong meteng.

Sadurunge njawab tebakan Kaisar, Sunan Gunung Jati berdoa, banjur nunjuk puteri Ong Tien Nio, sing isih prawan. Jawaban kuwi nggawe seisi istana gumuyu nggleges, amarga dekne kabeh yakin jawaban Sunan Gunung Jati kleru.

Ning tiba-tiba puteri Ong Tien Nio menjerit seru sembari nyekeli wetenge, karo kandha bahwa awake saiki bener-bener meteng. Jebulna bantal nang weteng puteri Ong Tien Nio wis lenyap, sementara kuwi weteng sang puteri bener-bener nggedhe padha karo prayogane wong meteng.

Kaanan kuwi nggawe Kaisar dadi murka, karo mengusir Sunan Gunung saka daratan Cina. Dina kuwi dheweke mungkur dartaan Cina menuju Pulau Jawa. Ning puteri Ong Tien Nio sing wis kebacut tiba demen marang Sunan Gunung Jati, mula dheweke njaluk marang bapake ben dientukake nyusul Sunan Gunung Jati menyang pulau Jawa.

Singkat cerito, sawise ketemu dekne kabeh rabi nang taun 1481. Ning nang taun 1485 puteri Ong Tien Nio mati donya. Kuburane Ong Tien Nio karo Sunan Gunung Jati ana nang kompleks kuburan Sunan Gunung Jati sing manggon nang desaAstana, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, mung sekitar kurang luwih telu km sisih lor kutha Cirebon.

Kuburan Gunung Jati akeh dikunjungi peziarah, paling utama malem Jemuwah Kliwon. Saben bulan Maulid, dipringati wetone Nabi Muhammad saw ngrupa upacara telu dina telu bengi nang tanggal 10, 11 karo 12 bulan Rabiul Awal. Antara liya diisi karo prosesi “dawa Jimat” yaiku mengarak benda-benda pusaka karo diiringi salawat nabi lantunan ayat-ayat Al-Quran. (Iki kabeh nyampur adhuk antarane barang bener lan barang batil. Nanging malah diingu dening para penggede sesat sing nyesatake wong akeh. Ora wedi dosa, ketoke. Malah yen ana sing ngritik ngene iki biasane wani mencak-mencak, terus da’i-da’I pengusung bid’ah padha antri mbela penggede sing kesengat iku mau. Mbuh apa sing padha digoleki, ora adoh saka panganan sak cokotan, sajake).

Saben bulan Ramadhan ana upacara pangumbahan benda-benda pusaka kaya gamelan karo seperangkat piranti pande wesi (panggawen pedhang, golok, pisau, karo sejenisnya) sing ngrupakne paninggalan Sunan gunung jati. Hal iki dilakoke nang dina kaping-20 bulan Ramadhan, sawise sholat Subuh. Prosesi pangumbahan benda-benda pusaka uga dimaksudake kanggo menyambut bengi Nuzulul Qur’an. (waduh, iku jelas ora ana contone saka Islam!).

Nang dina kepitu bulan Syawal, ana ritual Grebek Syawal, ngrupa kunjungan Sultan Cirebon (Sultan Kasepuhan,Kanoman karo Kacirebonan) beserta keluarganya menyang kuburan Sunan Gunung Jati. Wektu iki puluhan ewu wargatumpah ruah memadati kompleks kuburan kanggo Ngalap Berkah utawa ngrebut panganan sing dicawiske para SultanCirebon karo keluarganya. (Iki apa maneh, ngalap berkah kok nyang kuburan. Dalile endi? Barang ora ana tuntunane tur malah nyalahi hadits Nabi sing ora ngolehake kuburane didadekake ‘ied (upacara berulang ing dina sing padha kanthi upacara sing padha dibaleni saben wektune). Jelas nyalahi Hadits nanging yen dielikake ya mungin malah mbencereng).

Nang bulan Dzulhijjah, ana Grebek Rayagung, sing dianakne bubar sholat Idul Adha. Ritual iki mung dimeloni saka warga sekitar kuburan.

***

Ngonoa cerito-cerito mistis bernuansa panggoblokan karo TBC (tahayul, bid’ah, khurafat) sing ngiringi kisah keberadaanWalisongo. Insya Allah para Walisongo nyat bener-bener sakumpulan wong saleh sing nyebarke Islam nang kawasan Nusantara iki, paling utama nang lemah Jawa karo sekitarnya.

Ning, keberadaannya ditunggangi saka kepentingan politik ideologis kaya syi’ah laknatullah karo menyodorkan ‘fakta’bahwa para Walisongo yaiku turunan kesemene saka Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam saka jalur Husein as, sing endi jalur nasab mangkene digemari banget para pameluk syi’ah sing nyat nduwe kecenderungan membangga-banggakan keturunan, kaya iblis karo Yahudi.

Meskipun para Walisongo kuwi bener bukti wong saleh sing nyebarke agama Islam, meski ngono kelinggihane ora oleh luwih mulia saka para sahabat, karo segala kekurangan sing ana nang dekne kabeh.

Sikap sing kleru yaiku nek para Walisongo diposisikan luwih mulia saka sahabat. Bahkan, Walisongo dianggep ‘maksum’ bahkan sakti mandra guna, dadine luwih ‘prayoga’ dihormati ketimbang para sahabat. Kuwi sikap sing ditunjukake para penjaja kesesatan, pengasong syi’ah laknatullah, praktisi bid’ah (TBC), penganut kejawen, karo penganut tarekat sesat. Dekne kabeh nyat cenderung ghuluw, kebangeten, alias lebay mungguhe tembung sebagian manusia saiki. Saka amarga kuwi waspadaa. Amarga pancen Indonesia iki Islam iku dirusak dening para penipu. Mbuh kuwi nganggo jubah nanging isine majusi, yahudi, lan kekafiran liyane, lan mbuh kuwi pancen antheke Yahudi awit mbiyen. Nek ora ngono, ora bakal ono sing wani ngapusi kanthi crito-crito kaya ngene iki, utawa crito gawean sedino sakwise proklamasi kemerdekaan sing kanggo alesan mbusak 7 tembung Piagam Jakarta, Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lha Piagam Jakarta kuwi dadi kesepakatan kok cukup dibusak kanthi critho rekaan tanpa bukti nyata. Mbuh kuwi sing goblok sapa. Nanging nganti saiki tetep diugemi. Kuwi yen ora mung arep mbondo utawa ngiket Islam rak ya ora ono. Dadi muga-muga wae penipu-penipu sing ngrusak Islam iku ndang nikmati siksane. Sing padha kejet-kejet ya kabare ono, sing arep matine ndadak kejet-kejet mataun-taun ya ono. Nanging anehe, ora dadi piwulangan lan pepeling kanggo para perusak Islam sing isih urip utawa malah nyekel palungguhan. Malah padha mundak anggone ngrusak Islam. Contone sing wani ngenyek Hadits Bukhari malah didadekake rektor ing IAIN Semarang, malah ditugasi khutbah Idul Fithri ing masjid nasional. Kuwi yen ora margo kahanan iki ngrusak Islam mesti ora bakal kedadeyan. (Dadi kahanan iki ora mung unggul bab kejahatan korupsine, nanging ya nomer siji anggone ngrusak Islam). Uga sing ngrabekake wadon muslimah karo lanangan kafir malah didadekake dekan ing UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kuwi yen ora kanggo ningkatake anggone ngrusak Islam ya mesti ora ono.

Dadi, sapa wae sing ndukung program ngrusak Islam iki, mbuh kuwi ngurip-urip kemusyrikan liwat kuburan lan crito-crito kaya ngene iki mau, lan program-program ngangkat wong perusak Islam dadi nyekel jabatan sing penting lan liya-liyane akeh banget; kuwi kabeh klebu mbela perusakan Islam alias musuh Islam. Senajan cape utawa arane pemimpin ormas Islam, lembaga Islam, tokoh Islam, malah kyai haji, ajengan, ustadz  lan sak piturute. Ngati-atiyo.

Nyikapi bab iki, aja margo rumangsa dakwahe sing paling bener dewe, banjur nalika ono sing ngritik ngene iki banjur malah mbela marang sing ngrusak Islam mung margo dheweke kabeh sing disemprot iki penggede. Awas, titenono, bakal diadepake karo ayat:

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Lan kowe aja dadi penentang (wong sing ora salah), amarga (mbela) wong-wong sing khianat. (QS An-Nisaa’: 105).

Wis wayahe saiki mbrantas pengkhianatan-pengkhianatan, apa maneh sing pancen ngrusak Islam tur diniaatake pancen kanggo mateni Islam. Kapan maneh, iki wayahe cancut tali wanda mbela kabeneran. Ora mbela ajarane syetan lan para pengkhianat sing wis cetha wela-wela gawene ya mung ngapusi masyarakat lan ngrusak Islam karo ngingu aliran-aliran sing wis difatwaake sesat kaya ta Ahmadiyah, Syiah, LDII, Inkar Sunnah, NII KW IX, Isa Bugis lan liya-liyane. Dadine, kemusyrikan lan crito-crito sing ngrusak iman malah diingu bareng karo aliran-aliran lan faham sesat.

Kanggo apa?

Ya takona dhewe nyang wong-wong sing kira-kira kaya ngono kuwi, yen kowe njaluk dikamplengi. Kuwi mau nurut kandhane seorang da’I ing Bandung nalika ngomentari bab ontran-ontran bentrok antarane aliran sesat syi’ah nglawan warga Islam Sunni ing Sampang Madura kapindo Ahad 26 Agustus 2012. Jarene aliran sesat kuwi malah diingu. Amarga wis jelas menodai Islam kok ya tetep dibenke wae.

Saiki dibenke, mengko diangkat mendhuwur kaya sing wis ngenyek hadits Bukhari malah terus diangkat dadi rector IAIN Semarang kuwi mau?

Hus! Aja seru-seru. Ayate rak ya wis jelas:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  [التوبة : 67 ، 68]

67. orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya [berlaku kikir]. mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

68. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. (QS At-Taubah: 67-68).

wong-wong munafik lanang karo wadon. Sebagian lan sebagian sing liya yaiku padha, dekne kabeh ngakon nggawe sing munkar karo nglarang nggawe sing ma’ruf, lan dekne kabeh menggenggamkan tangane [temindak kikir]. Dekne kabeh wis lali marang Allah, mula Allah nglalekake dekne kabeh. satenane wong-wong munafik kuwi yaiku wong-wong sing fasik.
68. Allah mengancam wong-wong munafik lanang karo wadon karo wong-wong kafir kanthi neraka Jahannam, dekne kabeh kekal nang jerone. cukupa neraka kuwi kanggo dekne kabeh, karo Allah mela’nati dekne kabeh, lan kanggo dekne kabeh azab sing kekal. (QS At-Taubah: 67-68).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا  [النساء : 61]

61. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (QS An-Nisaa’: 61).

yen diomong marang dekne kabeh: “ayoa kowe (tunduk) marang hukum sing Allah wis mudhunke karo marang hokum Rasul”, niscaya kowe delok wong-wong munafik ngalangi (manusia) karo sakuwat-kuwate saka (nyedhaki) kowe. (QS An-Nisaa’: 61).

Lha terus kepriye carane ngadhepi wong-wong kaya ngono kuwi?

Ing ayat wis ditegasake:

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [المنافقون : 4]

Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)? (QS Al-Munafiqun: 4).

Dekne kabeh kuwi mungsuh (sing sabenere) mula waspadaa marang dekne kabeh; muga-muga Allah membinasakan dekne kabeh. Bagaimanakah dekne kabeh nganti diplencengake (saka kebeneran)? (QS Al-Munafiqun: 4). 

(haji/tede/nahimunkarcom)