.

(Bahasa Jawa, yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

Sobat! Zaman awake dhewe iki yaiku zaman kamajuan teknologi informasi. macem-macem informasi neng zaman awake dhewe iki gampang banget dipekoleh, ning anehe kejujuran angel banget dipekoleh. neng zaman awake dhewe iki praktek muter walikake fakta lan kabar iku sawijine bab sing biyasa.
Kondisi iki tentu nyedhihake lan mbingungake sampean karo awake dhewe kabeh. penjahat dianggep pahlawan, lan sawalike pahlawan dianggep penjahat.
Malahan “fakta” bisa wae owah, wingi bisa wae sampean dianggep dadi penjahat lan pengkhianat, ning dina iki kabeh wis owah, dadine sampean dianggep dadi pejuang lan pahlawan.
Wingi sampean dipisuhi ning saiki sampean dipuji, utawa sawalike wingi sampean dipuji ning saiki sampean dipisuhi.
Sobat! Sampean bingung ngadhepi fakta zaman iki? Sampean galau mikirke kahanan iki?
Sobat! Ngertenana menawa kabeh kuwi yaiku saperangan saka gejolak urip neng akhir zaman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendika:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»

Sawijining wektu arep teka tahun-tahun sing ngapusi banget. nang wektu kuwi, para panggoroh dipercaya, lan sawalike wong-wong sing bener bener jujur dianggep dadi panggoroh.
Pengkhianat dianggep dadi wong sing paling prayoga panitaya, lan sawalike wong sing bener bener prayoga panitaya dianggep dadi pengkhianat.
nang wektu kuwi akeh bermunculan ” ar ruwaibidhoh” sing leluasa ngomong.
Sepontan para sahabat pitakon: wahai Rasulullah! Punapa ingkang dipun maksudaken ar ruwaibidhoh punika?
Piyambake (Nabi) njawab: wong sing cepethe asor ning dipercaya kanggo ngurusi urusan masyarakat umum. (Hadits Riwayat Ibnu Majah lan liyane)

Padha waspadanana sobat! apa sing dikabarke dening hadits neng dhuwur, banget krasa ing zaman awake dhewe iki. saibo gampange media massa neng zaman awake dhewe iki kanggo muter walikake fakta.
wis sapatute sampean maspadani macem-macem bab sing dicawiske lan disubyo-subyo dening media massa kita. wis terbukti kanthi cetha wela-wela yen landhesan “wani piro” wis dadi prinsip suci ing donya “media massa” . asal ” wani piro”, mula kabeh bisa diatur, senajan kudu ngorbanke kebeneran lan kepentingane masyarakat umum .
Ya Allah, nyuwun Panjenengan slametaken kami, lan Panjenengan lindungi Islam lan ummat Islam saking awonipun zaman “ wani piro” menika.

Ustadz Dr. Muhammad Arifin

(Dijawakan oleh Nahimunkar.com)

***

 (Bahasa Indonesia)

Zaman ” Wani Piro”.

Sobat! Zaman kita ini adalah zaman kemajuan teknologi informasi. Berbagai informasi di zaman kita ini begitu mudah didapat, namun sayangnya kebenaran begitu sulit diperoleh. Di zaman kita ini praktek memutar balikkan fakta dan berita adalah satu hal yang biasa.

Kondisi ini tentu menyedihkan dan membingungkan anda dan juga kita semua. Penjahat dianggap pahlawan, dan sebaliknya pahlawan dianggap penjahat.

Bahkan “fakta” dapat saja berubah, kemarin bisa saja anda dianggap sebagai penjahat dan pengkhianat, namun hari ini semua telah berubah sehingga anda dianggap sebagai pejuang dan pahlawan.

Kemarin anda dimaki namun kini anda dipuji, atau sebaliknya kemarin anda dipuji namun kini anda dicaci.

Sobat! Anda bingung menghadapi fakta zaman ini? Anda galau memikirkan fenomena ini?

Sobat! Ketahuilah bahwa semua itu adalah bagian dari dinamika hidup di akhir zaman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»

Suatu saat akan datang masa masa yang sangat menipu. Pada saat itu, para pendusta dipercaya, dan sebaliknya orang-orang yang benar benar jujur dianggap sebagai pendusta.

Pengkhianat dianggap sebagai orang yang paling pantas dipercaya, dan sebaliknya orang yang benar benar pantas dipercaya dianggap sebagai pengkhianat.

Pada massa itu banyak bermunculan ” ar ruwaibidhoh” yang leluasa berbicara.

Sepontan para sahabat bertanya: wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan ar ruwaibidhoh?

Beliau menjawab: orang yang hina dina namun dipercaya untuk mengurusi urusan masyarakat umum. ( Ibnu Majah dan lainnya)

Waspadalah sobat! Apa yang diberitakan pada hadits di atas, begitu terasa di zaman kita ini. Betapa mudahnya media massa di zaman kita ini untuk memutar balikkan fakta.

Sudah sepatutnya anda mewaspadai berbagai hal yang disajikan dan dielu elukan oleh media massa kita. Telah terbukti dengan meyakinkan bahwa asas ” wani piro” telah menjadi prinsip suci dalam dunia “media massa” . Asal ” wani piro” maka semua bisa di atur, walau harus mengorbankan kebenaran dan kepentingan masyarakat umum .

Ya Allah, selamatkanlah kami dan lindungilah Islam dan ummat Islam dari kejahatan zaman ” wani piro” ini.

Ustadz Dr. Muhammad Arifin

(nahimunkar.com)